Vályi Nagy Géza – Békekötés után

Vályi Nagy Géza, költő, *1891. V. Ferenc, (l. o.) egyenes leszármazottja. Debrecenben született honvédőrnagy, költő. A háború után ezredesként vonult nyugdíjba. A Petőfi társaság és több irodalmi kör tagja, számos verspályázat nyertese. Mélyérzésű és nemzeti szellemű lírikus; verseskönyvei, (Harci pihenőn; Magyar sirámok; Magyar szívből – magyar szívhez; Fáj ma élni; Földem – népem; Kócsag/ több kiadást is értek. A régi magyar katonaköltőkkel, (Zrínyi Miklós gr. a költő és hadvezér, A magyar katonaköltészet stb.) foglalkozik. Mint ifjúsági író is kitűnt, színdarabokat is írt. Alábbi szívhezszóló versét olvasva nem lehet csodálkozni, hogy ma eltűntek a versei a mai liberális kínálatból.

VÁLYI NAGY GÉZA
Békekötés után

Rútul rászedték, csúful meggyalázták.
Békóba verték, két szemét kiásták…
S most megcsonkítva, véresen, vakon
Ott fekszik némán a ravatalon…

Szívünkben gyász, az ajkunkon sóhaj:
Ezt nyerte hát a hős, a dicső magyar,
Az égbenyúló, szálas, büszke tölgy,
Ki villámsujtva föld sarába dőlt!?

Örök Isten! Óh hányszor volt ez igy már,
Hogy ott járt Néped a megásott sírnál!?
Bosszuló Balsors, hányszor verte meg
felfeszített, koldus nemzetet?!

S koporsójából oh! hányszor kiszállt!
Legyőzve bátran pusztulást, halált…
Megtartá őt az örök — éltető,
Szilárd magyar hit s magyar őserő…

Ma is… tátongó sírunk szélinél
Felénk bíztató szellemhang beszél:
Véget ér majd a nagypénteki gyász,
Az enyészetből lesz: feltámadás!

Mert nem lehet, hogy kegyetlen birák
Egy ezredéves, szent históriát
Bitorló kézzel széjjeltépjenek
Kacagva szörnyű romlásunk felett!

Felkoncolt testünk ég felé kiált
Bosszúért es a sirfalain át
Igazságunkat dörgi jajszavunk:
Élni fogunk, mert élni akarunk!

Rövid URL: http://magyar-vers.hu/?p=1023

Beküldte: - aug 13 2012. Kategória Trianon, Vályi Nagy Géza. Tudod követni a válaszokat ezen keresztül RSS 2.0. Egy választ vagy a trackbacket tudsz hagyni ha belépsz

Hozzászólások:


Keresés az archívumban

Keresés dátum szerint
keresés a ketagóriákban
Keresés a Google-val

Bejelentkezés | Készítette Hazafias Versek