Vasi Ferenc Zoltán 56-os versei

Vasi Ferenc Zoltán, 5 kötetes költő , elvált, egy fiúgyermek édesapja

A SORS  MÉRLEGÉN

-          56-os anonimizált változat –

Idei „Isten” –

tavalyi fájdalom –

tavaszi zsondulás –

Jós-erő!

Jövőnket égbe ragadják a Csillagok,

ha fekete árnykövek hulltanak

az ismeretlen völgybe le –

s míg epileptikus fák lombzizegése

rövidre zár,

fényerejű imák csörgedeznek alá az erekben.

 

Halovány felhők szegélye alatt

ármánytanult joghatóság-tanúság:

A talán s a mégse könnyebb itt/ott

határmódosító akaratában,

a kibicsakló most és a régen-voltak

elmásítását „feledők” között,

-          „büntetőjogilag felelősen,

én,………………………………………….” -,

az alkotmányos törvénysértések ismeretében,

vérütötten,

gyalázva át-kasul,

szükségből nélkülözésbe döntve,

területszerzők ellenében,

mindhalálig elszerződve a Teremtés fajfenntartó ösztönével -,

így tagosodván pulyagondok bizományául,

égbolt-gazdag bánat-dúsan,

végre felveszem (hiszem vallom  cselekszem)

analfabéta nagyanyám

Szent-Nehéz Szívének krisztológiáját,

s a vershad-kötelesek szimultán

Ítéletét-:

Szólj őszintét, ne csak a fonákját!

Vasi Ferenc Zoltán
———————————————————————–

AMORF CSALÁDTÖRTÉNET

Nem  fogna rajtatok se könny, se átok,

ha felgyújtanám is a csendőrládátok.

Nagyanyám mellét rágták mohó telek;

csecsemők lángokban, bölcsőjük hamu lett.

Fej felett kard suhog, anyám még álmokban –

megfogan, serkenj, nép, forradalom volt/van.

Szemekben sírgödör, pestisrác-tetemek,

ajkamra biggyesztem karmos-szép szívetek.

Hallom,mit suttogtok; imára két kezem…

Sírok? – nem tudom, alszom hát boldogul,

hitem parázsfény, kedves vállakra simul.

 

Így leszek egy velük, múlt árnyaival:

bakacsin, frigyláda, eltitkolt legenda.

Hej, fel, magasba, látás misztériuma;

zuhanok, kábulok, tollakból ólomlant.

Fúlok a sötétbe, markomba obulust,

géppisztolysorozat szaggat fel sárhattyút.

Ájultan nevetek, kéjekben megfürdök,

kavicsot görgetget végtelen forrás-seb.

Eltorlaszt barlangot tömérdek hordalék;

nyugágyak, kelyhek! Megterítetlen az Ég.

 

Vasi Ferenc Zoltán

————————————————————————-

 

ARCVONALAK

 

Eltagadtad.

————-

A domb aligha

őrzi jobban

                a gyomrában.

 

 

Hurcolásztam.

A kincsért kúszva

övemen sár

s kézigránát.

 

 

Megsemmisült?

Föld reng és kert hull,

golyó fütyül.

——————-

Sebesült múlt.

Vasi Ferenc Zoltán

———————————————————————————

ERDÉLY, 1987

Évek patáin vágtató Nap

lánccá összefűzött virradat.

 

Talán egy váratlan anya

igazságot szül majd

a hamvadó hitek rostélya alatt,

ahol teljes páncélban, karddal

előpattanna régen várt

konok Fia.

Vasi Ferenc Zoltán

——————————————————————————–

HŐSI HALOTTAK – ÁLOMIDŐBEN

Órák menetelnek alvó testek felett

a XX. század katonacsizmái a senkiföldjén,

recsegnek-ropognak a havon  doni álmok

a kinnmaradottak és a visszatértek

sebeinek képe lilásszürkén  feldereng.

Volt még más is! A népszaporulat elegye,

a leigázott nők fogantatása és deleje,

egy ősz avartüzei gyúltak Párizs után…

messze ment a század, eget célzott, földet ért,

hitet-hitetlent egyként fektettek alkotmányba

s kitört a vész, hegyeket tarajlott völgyek fölé,

felzsondult a darázshad,s az önkény sorompója

hol transzport-vonatok után maradt a légszakadt lobogója

hazánknak,, s míg fillér csusszant, s állt a vár,

míg pengőn forgott a becsület, s névértéken rab mereng,

életfogytos politikaiak emlékeiben lógó lábakon

rangban-rendben elöljárók, mint keresztfás zubbonyok…

Alszanak a csendben asszonyok, gyermekek,

s a város, ország fölött útra kelnek a temetők,

elvesztek a kendők, elmarad a szemérem,

álmok masíroznak keletre, s bakák húzódnak össze.

Ez a XXI.századi hajnal: csendőrrendjel.

Nagyanyám örökálma: törvény nyelve.


Vasi Ferenc Zoltán - Tata, 2o1o. II. 1.

——————————————————————————————

A HOLD ZSOLDOSAI

 

A Hold kapuja felett

átzörög a Göncölszekér,

mord lovasok, mokány paripák

átvágtatnak az éjen túli  mezőre,

szívükbe temetetten  hölgyük arca,

megroppant hegyek,szétnyílt sebek…

Háború tombolása, csattognak

a paták, villámlanak a kardok,

meglőtt csillagok lengenek ki

pályájukon, s vért fröccsentenek

a hamutelt rétek keserv-virágjai

fölé.

Az emberben alászáll az Isten.

 

Vasi Ferenc Zoltán

———————————————————–

 

 PANASZOS FELHANGGAL

Őrnagy úr, az Isten áldja meg,

ez ugyanaz a Magyarország?

Mert én bizony olyannyira félek,

mint Ön a sötétzárkán

vagy a hadszíntéren.

Az egzisztenciám ugyanúgy szétdobták,

ahogy rokonai, s ugyanúgy kitagadtak.

Mesélte a tatai vasútállomáson.

Hazabotorkáltam. Akkor még volt otthonom,

aztán az Egyedül alkotócsoport kisajátította,

aztán rám telepedett egy elvált asszony,

felcsináltatta magát, befektette pénzét,

fiával megveretett, fojtogattatott,

aztán ráment a kert, egy telekspekuláns

épített egy Canada-i faházat,majd annak

eladásának kereszthuzatában rám szabadultak

mások, diktátumszerződésük sírva írtam alá,

már levágták csonkra a gáz,és jött a tél,

kitelepítettek cigányok közé, akik

megvágtak, értékeimet elszedték,

futhattam Budára, méregdrága albérletbe,

de a  városom és fiam utáni honvágy

visszahozott, panziókba vettem be magam,

majd az albérletezés után – kérve gondnokságom –

lett egy 28 négyzetméteres kalyibám.

Ez hát Magyarország! Valaki mindig

megszalad, a többségi ítélet a döntő.

Őrnagy úr, az Isten áldja, nemzedékem is

kivetett, élek csontig magányosan —

Vonatra kéne szállnom nekem is,

át a Karácsonyon-Újévköszöntőn,

minél több temető mellett robogjak,

de ugyan hova. Kimegyek a sírkertbe,

szüleim testének örök hona,

s majd talán nekem is ott lesz

öröklakásom, egyetemes halott leszek,

s csak a csillagok földje alatt leszek: magyar! –

holtszakállasan,  körmösen és gondolattalan,

vagy imatelten s tán üdvözülten,

verem-mélyben, lebegve szüleim teste felett.

 Vasi Ferenc Zoltán

—————————————————————————

Folytatás következik

Rövid URL: http://magyar-vers.hu/?p=1622

Beküldte: - aug 30 2014. Kategória 1956, Vasi Ferenc Zoltán. Tudod követni a válaszokat ezen keresztül RSS 2.0. Egy választ vagy a trackbacket tudsz hagyni ha belépsz

1 hozzászólás - “Vasi Ferenc Zoltán 56-os versei”

  1. […] Az első rész itt található:  Vasi Ferenc Zoltán 56-os versei, 1.rész […]

Hozzászólások:


Keresés az archívumban

Keresés dátum szerint
keresés a ketagóriákban
Keresés a Google-val

Bejelentkezés | Készítette Hazafias Versek